kerkdienst overstap

Kerkdienst
Stadsnoordwestwijk
Datum: 
zondag 23 juni 2019 - 10:00
Predikant: 
Ds. B.J.D. van Vreeswijk
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. We luisteren naar Daniël 1: 8-21. Daniël komt in een nieuwe wereld terecht, maar wat doet hij eerst? Deze dienst is de overstapdienst. We staan stil bij de overstap die kinderen maken van de kindernevendienst naar de gewone dienst en naar catechisatie. Ook staan we stil bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn twee groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk. De kinderen van groep 7 en 8 maken de dienst mee in de kerk. De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.