Collectes tijdens de coronacrisis

De afgelopen maanden bent u als gemeente in de gelegenheid gesteld uw collecte digitaal via de website over te maken.
Hiervoor hebben we gratis gebruik kunnen maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Beheer in samenwerking met “Samen Goed Doen”.

De gratis dienst is echter met ingang van 16 oktober komen te vervallen. We hebben onderzocht in hoeverre de kosten van de dienst en de ideal-betalingen opwegen tegen de ontvangsten. Gelet op het geringe gebruik dat er van de digitale mogelijkheid wordt gemaakt stoppen we met deze wijze van digitaal collecteren.

Omdat we door de maatregelen nog steeds beperkt zijn in het houden van onze fysieke erediensten zijn we als diaconie en college van kerkrentmeesters hoofdzakelijk aangewezen op overboekingen op onze reguliere rekeningnummers. We brengen dit dan ook bewust nog een keer onder uw aandacht omdat onze uitgaven ‘gewoon’ doorlopen maar de inkomsten dalen.

De rekeningnummers zijn:

  • Gereformeerde Kerk:
    • Diaconie NL71 RABO 0325 7111 00
    • Kerk NL61 RABO 0325 7002 22
  • Hervormde Gemeente:
    • Diaconie NL12 RABO 0325 7023 65
    • Kerk NL36 RABO 0325 7034 85

Wij danken u alvast voor uw bijdragen.