College van Kerkrentmeesters

Email adres College van Kerkrentmeesters
krm.nhhattem@gmail.com

Bankrekening
Rabobank rek. nr. 3257.034.85

 

voorzitter  W. van der Weerd
Vliegenstein 14
8051 VE Hattem
tel: 038-4448800

 
coördinator gebouwen  Kerkkelijkbureau 
Grote of Andreaskerk 
ingang Kerkplein 1
tel:038-4442701
kerkelijkbureau@hervormdhattem.nl      
   
secretaris  W.C. Harmsen
Doornkamp 18
Hattem
0384441966          
 
administrerend kerkrentmeester  E.J. van Raalten
Gasthuiskamp 9
Hattem
0384447119