College van Kerkrentmeesters

Email adres College van Kerkrentmeesters
krm.nhhattem@gmail.com

Bankrekening IBAN Andeaskerk
NL36 RABO 0325 7034 85

Bankrekening IBAN Emmauskerk
NL61 RABO 0325 7002 22

 

Voorzitter  W. van der Weerd
Vliegenstein 14
8051 VE Hattem
038 4448800
 
Coördinator gebouwen  Kerkelijkbureau 
Grote of Andreaskerk 
ingang Kerkplein 1
038 4442701
kerkelijkbureau@hervormdhattem.nl      
   
Secretaris  T. van Hattum
tvhattum.1@kpnmail.nl
 
Administrerend kerkrentmeester  E.J. van Raalten
Gasthuiskamp 9
Hattem
038 4447119