Leerhuis Oerverhaal over de mens

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
dinsdag 9 november 2021 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk
Onderwerp: Genesis 2 t/m 4
De bedoeling is om met behulp van moderne inzichten uit de oudtestamentische wetenschap nieuw licht te werpen op wat doorgaans het tweede scheppingsverhaal genoemd wordt.
De hoofdstukken 2 t/m 4 uit het eerste Bijbelboek Genesis vertellen van de oorsprong van de mens, wat het leven van de mens goed maakt en zinvol, tegen welke grenzen de mens aanloopt, hoe het kwaad zich manifesteert, en hoe mens en God daarmee omgaan.
De vier hoofdstukken vormen een kernachtige, verhalende samenvatting van heel de bijbel.
Het leerhuis biedt dus een prachtige gelegenheid om dieper kennis te maken met wat de grote, rode draad is door alle Bijbelse verhalen heen.
Bij fysieke deelname van vijf of meer deelnemers zal – als de techniek het toelaat – ook de mogelijkheid geboden worden het leerhuis digitaal thuis te volgen, via een streaming, op dezelfde wijze als een kerkdienst. Maximum aantal deelnemers is vijftien.
 
Volgende datum:
23 november 2021
 
Inleider en contactpersoon:
ds. Wiert Sarolea