Leerhuis 2018-2019

 

Protestantse Gemeente i.w.
te Hattem

Programma
Leerhuis
2018-2019

Beste gemeenteleden en  andere belangstellenden.

Voor het seizoen 2018-2019 hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd  programma voor het Leerhuis samen te stellen.
Wij hopen dat het programma voor een ieder wat wils biedt.

De doelstelling van het Leerhuis is als volgt geformuleerd: “op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies”.
Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de Federatieraad, met dien verstande: dat de desbetreffende wijken verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de avonden.
In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het Leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties. 
Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is ons inziens een taak van de federatieraad en wijkkerkenraden.

U ontvangt dit katern los bij het kerkblad zodat u het kunt bewaren.
De activiteiten vinden plaats in de Emmaüskerk en De Ark (Andreaskerk).

Contactpersoon is mevrouw Gerry Jonker.
Opgeven, tot uiterlijk veertien dagen voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel, via de mail leerhuis@kpnmail.nl of door het invullen van het antwoordstrookje en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.

Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuis-activiteit geen doorgang vinden, daarom is het van belang u voor de avonden aan te melden.
Mochten er in het huidige programma aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen dan zullen deze tijdig via het kerkblad of de website bekend gemaakt worden.

Dit jaar hadden wij graag ds. Han Wilmink uitgenodigd om samen met ons Bijbels te koken. Hij zou dit graag doen, maar stelt wel voorwaarden en logischer wijze zijn daar ook kosten aan verbonden. Voor een avond wil hij graag 30 personen ontvangen om te eten, 15 van hen koken ’s middags vanaf 15.00 uur. Tijdens de activiteit begeleidt hij, geeft hij tips en een presentatie. De kosten bedragen €30,- . Wij willen dit met plezier voor u organiseren maar zouden dan wel van te voren willen weten of daar belangstelling voor is. Wilt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen?

Een hartelijke groet,
De taakgroep Leerhuis