Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.

Tussen 18 januari en 22 januari 2020 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken .

Namens het college van kerkrentmeesters,

Herman Slijkhuis
Wim van der Weerd

 

Kerk zijn we samen.

Beste leden van de Andreas- en de Emmaüskerk in Hattem,

Geld is een onderwerp waarover we in de kerk liever niet praten. Dat is een onderwerp dat veel te “laag bij de grond” is.
Nee, in de kerk praten we bij voorkeur over inspiratie, over gemeenschap, over het zoeken en vinden van God. Dat past meer bij hoe wij over het algemeen omschrijven wat onze beleving is bij de kerk.
Bovendien, de kerk is toch een beetje als water uit de kraan: die is er gewoon.

Hartstikke mooi en helemaal waar. Maar we kennen allemaal ook een ander spreekwoord: voor niets gaat de zon op. Zelfs niet in de Protestantse Gemeente Hattem!

We geven zonder er bij na te denken geld uit aan allerlei zaken die we “belangrijk” vinden: auto’s, boodschappen, vakanties, abonnementen, telefoons, enz. enz.

We dagen u uit “zonder na te denken” een bijdrage te geven aan uw kerk. Want die biedt dag in dag uit zoveel meer aan menselijke momenten en onbetaalbare steun. 

Zullen we ophouden over geld en het gewoon geven voor  de “Actie Kerkbalans”?

Helaas is het zo dat we met steeds minder leden de financiën op peil proberen te houden. We ontkomen er dan ook niet aan u te vragen om in ieder geval hetzelfde bedrag als in 2019 toe te zeggen en als de inkomenssituatie het toelaat  deze met 5% te verhogen.

Wij vertrouwen op uw medewerking, “geef voor je kerk”.

 

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Wim Dasselaar en Wim van der Weerd
 

 

Voor de staat van begrote baten en lasten van de beide gemeenten kunt u hier vinden.
Zolang er juridisch nog geen sprake is van een fusie zijn deze nog gescheiden.

Geef slim!

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geefslim