Kerkbalans 2021

Tussen 18 januari en 22 januari 2021 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
We willen u vragen om de retourenvelop uiterlijk 1 februari weer te retourneren naar het adres wat op de envelop staat.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het thema dit jaar stelt de waardevolle toekomst van de kerk centraal. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten.

We willen de Actie in het bijzonder onder uw aandacht brengen door de schadelijke gevolgen van het corona-virus. Eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd ontzettend belangrijk.

We hebben uw inzet en bijdrage daardoor hard nodig want de inkomsten uit kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente waar kosten stijgen en inkomsten dalen. Daarom vragen we u om in ieder geval hetzelfde bedrag als in 2020 toe te zeggen en indien mogelijk deze zelfs te verhogen.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!

In de kerk worden wij niet alleen geïnspireerd door het Woord, maar vieren wij ook het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Tastbare tekens van Gods oneindige liefde voor ons. Zoals een doopouder zei: ‘In de kerk ontvang ik Gods kracht voor onderweg voor ons en onze kinderen en vind ik vreugde en rust.’ Laten wij met hart en ziel, met onze inzet, ook financieel, mogelijk maken dat onze kerk vandaag en in de toekomst een gemeenschap van vreugde, rust en inspiratie blijft.
Ds. Wim Hortensius

Een van de mooie dingen van de kerk is dat generaties met elkaar samenkomen. Indrukwekkend is het altijd weer als je ouderen, jongeren en kinderen naar hetzelfde Woord ziet luisteren. Het is een zichtbaar teken dat Gods trouw doorgaat van generatie op generatie. Laten we daarom blijven investeren in onze kerk, ook letterlijk. Tot zegen voor mensen nu, maar ook voor hen in de toekomst.
Ds. Bernard van Vreeswijk

 

 

Zolang er geen sprake is van een fusie zijn beide gemeenten juridisch nog gescheiden.
De begroting over 2021 kunt u hier vinden.
 

Geef slim!

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geefslim