kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 20 oktober 2013 - 8:30
Predikant: 
ds. J. van Belzen (Delft)

Zondagmorgen hoopt in de vroege dienst van de wijkgemeente Stadswijk, om 8.30 uur, onze oud-predikant ds. J. van Belzen voor te gaan.

De Schriftlezing is uit I Koningen 1:41-46 en Jacobus 5:13-18

In de dienst zingen we uit het Liedboek voor de Kerken: Gezang 323: 1 en 8 – Psalm 138: 1 en 2 – Gezang 435: 1 en 4 – Psalm 119: 6 en 7 – Psalm 27: 4 en 7 en Gezang 314: 1 en 4.

U en jij bent – ook als gast! – van harte uitgenodigd.

Tijdens de dienst is er kinderoppas voor de jongste kinderen in gebouw De Tinne (gebouw naast de kerk); tijdens de dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.