Kerkenraad

Predikant Vacant
Bijstand pastoraat

Ds. D.M. van de linde

tebereiken via de scriba

Scriba

Mevr. H v/d Beek

Parklaan 30

038-4441256

Ouderling J. v/d Zwaan
kerkrentmeester R.Ramaker
Ouderling/Kerkmeester

W.Dasselaar

B v/d Scheer

H.Slijkhuis

H.Klaassen

Diaken

J.P. Brouwer

J.p. v. meervelt

A. v/d. Ham

H.Kok

A. Bredewoud

G.Jonker