Catechese en toerusting

In het winterseizoen wordt veel tijd besteed aan catechese, kringwerk en opvoedingstoerusting.    
Op gemeenteavonden en bijeenkomsten voor vrijwilligers/sters worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld.

 

Catechese:

De catechese vanuit de Stadsnoordwestwijk heet Follow Me.

Voor de jongeren van 12 t/m 15 wordt Follow Me aangeboden op de maandagavond van 18.45-19.45 uur en dinsdag van 19.15 tot 20.15 uur in Kerkplein 1. 

Voor jongeren van 16 t/m 18 is er Follow Me Next op woensdagavond, van 18.45-19.45 uur bij ds. Van Vreeswijk thuis. 

Ook is er een 19+-groep en een belijdenisgroep. Aanmelden daarvoor kan bij ds. Van Vreeswijk (038-4443200)

 

Kringwerk:

De kringavonden worden in overleg vastgesteld.

 

Opvoedingstoerusting:

Er zijn twee algemene avonden over opvoedingstoerusting. Die worden bekend gemaakt via het kerkblad. Daarnaast zijn er een aantal doopkringen. Zij worden in onderling overleg vastgesteld

 

Gemeenteavonden en andere bijeenkomsten:

Deze worden ook verder bekend gemaakt via het kerkblad

 

Voor meer informatie over al deze activiteiten kunt u contact opnemen met ds. B.J.D. van Vreeswijk (038-4443200)