Mooie openluchtdienst op de Hezenberg

Nieuws
Protestantse Wijkgemeente

De openluchtdienst op zondag 2 juni op landgoed de Hezenberg trok ongeveer 200 bezoekers, afkomstig uit meerdere kerken. Een prachtige opkomst op een ook qua weersomstandigheden prachtige dag en avond!
Als thema was gekozen: Levensboom. Daarop werd onder meer in de overweging en liederen ingehaakt. Ook kregen de bezoekers bij de orde van dienst een inlegvel uitgereikt met daarop afgebeeld een grote boom en verschillende vragen ter overdenking. Waaronder: Is er een bijzondere boom in jouw leven? En met een verwijzing naar drie stoere bij elkaar staande Amerikaanse eiken voor het Landhuis werd bijvoorbeeld de vraag gesteld: Denk eens aan de stam. Wat houdt jou overeind? De meeste aanwezigen dachten hier in stilte over na en sommige bezoekers deelden hun gedachten met een buurman of buurvrouw. Dit onderdeel in de dienst werd afgesloten met de mogelijkheid een antwoord plenair te delen, via een microfoon waarmee voorganger Wim Hortensius langs de stoelen liep.
Een groep leden van de CMH verleende muzikale medewerking aan de dienst en uit het applaus aan het eind kon worden afgeleid dat dit zeer op prijs werd gesteld. Na afloop bleven heel wat bezoekers nog een tijd napraten, met een beker koffie of thee in de hand.