Erediensten van de Protestantse Wijkgemeente vanaf 26 september

Nieuws
Protestantse Wijkgemeente

Voor de komende weken dient u zich alleen aan te melden als u gebruik wilt maken van een 1,5 m. zitplaats.
In de Andreaskerk krijgt u dan een plaats in de Anna- of Mariakapel toegewezen en in de Emmaüskerk in de zijvleugel "van Winsumkant".

Voor de overige gemeenteleden geldt houdt ca 1 m afstand. Laat tussen de zitplaatsen 1 stoel open. Dit geldt natuurlijk niet als u uit één huishouden komt.

U kunt zich, als u gebruik maakt van de 1,5 maatregel t/m vrijdag 12.00 uur opgeven via de website (pknhattem.nl) of de scriba (scribapw@pknhattem.nl

De erediensten blijven fysiek/digitaal te volgen.

Na de diensten in de Emmaüskerk kunt u een kopje koffie drinken.

We proberen er ook de komende weken samen weer mooie vieringen van te maken.

U kunt de fysiek/digitale erediensten meevieren door in te loggen op de website www.pknhattem.nl of deze later te bekijken op YouTube PKN Hattem 

In de bijlage vindt u informatie over het gebruikersprotocol van de Emmaüskerk.