Erediensten van de Protestantse Wijkgemeente

Nieuws
Protestantse Wijkgemeente

De komende periode, blijft de Protestante Wijkgemeente de erediensten digitaal verzorgen.

In het crisisteam van de Federatieraad is besloten, dat er tijdens de digitale erediensten weer door maximaal 4 zangers gezongen mag worden. Daarnaast blijft het aantal medewerkers aan kerkdiensten tot het minimum beperkt.

Tijdens bijzondere diensten mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Denk daarbij aan doop- afscheids- of bevestigingsdiensten.

De dienst op Stille Zaterdag begint i.v.m. de avondklok om 19.30 uur!

We proberen er ook de komende weken samen weer mooie vieringen van te maken.

U kunt de digitale erediensten meevieren door in te loggen op de website www.pknhattem.nl of deze later te bekijken op YouTube PKN Hattem 

In de bijlage vindt u informatie over het gebruikersprotocol van de Emmaüskerk.