Aktie Kerkbalans

Nieuws
Algemene Kerkenraad

De Actie Kerkbalans ligt al weer even achter ons zult u denken. Toch zijn we nog steeds met de Actie bezig. Maar allereerst willen we even de (tussen)stand doorgeven.

  • De Hervormde Gemeente heeft tot nu toe aan toezeggingen binnen € 247.200. De begroting geeft een bedrag aan voor vrijwillige bijdragen van  € 250.000. Wij missen nog 100 antwoorden van leden die vorig jaar wel een bijdrage hebben gedaan. Verzocht is om (i.v.m. Corona) de antwoordenveloppes te bezorgen bij een genoemd adres, maar deze leden hebben tot nu toe (nog) niet geantwoord of toegezegd. Wij hopen dat hier alsnog een behoorlijk aantal zal reageren. De begroting is weliswaar € 250.000, maar helaas kunnen we dan nog niet spreken van een sluitende begroting. De begroting vertoont dus een tekort.
  • De Emmaüskerk heeft aan toezeggingen ontvangen een bedrag van € 94.000. En dit is ook precies het bedrag van de begroting voor vrijwillige bijdragen. Maar ook hier rekenen we niet met een sluitende begroting, dus ook een tekort.
  • Wij willen hierbij natuurlijk alle leden die een toezegging hebben gedaan hiervoor van harte bedanken
  • En last but not least willen we alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze Actie Kerkbalans. Volgend jaar hopen we weer gewoon de enveloppes bij u op te kunnen halen, zonder perikelen met corona.
  • De begrotingen kunt u trouwens hier op de website vinden onder > gemeente en adressen > centrale gemeente > ANBI

______________________________________________

  • Wijziging rekeningnummer collecten Andreaskerk

Ook het volgende willen wij graag onder uw de aandacht brengen.

Het rekeningnummer dat wekelijks werd getoond in de digitale kerkdiensten voor de Andreaskerk en waarop u uw collecten en giften kunt overmaken, was ook het rekeningnummer voor Actie Kerkbalans.
Gebleken is dat hierop overgemaakte collectebedragen worden verrekend met  automatische incasso’s die gemeenteleden voor Kerkbalans hebben afgegeven.
Omdat hiervan al sprake is gedurende de Corona periode lopen we zo inkomsten mis. Zou u in uw administratie na willen kijken of dit bij u het geval is en dit willen corrigeren? Alvast hartelijk dank.

Het juiste rekeningnummer voor collecten en giften is NL36RABO0325703485 (AK).
U vindt het rekeningnummer ook voor in het kerkblad.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Dasselaar en Wim van der Weerd