Interkerkelijke Hervormingsdienst in Hattem

Nieuws
Algemeen

In de Grote of Andreaskerk in Hattem wordt op zondagavond 30 oktober een interkerkelijke Hervormingsdienst gehouden.

 

Verschillende voorgangers uit de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Hattem werken aan deze bijzondere dienst mee. Het thema is: ‘Wij hebben elkaar nodig’. Een ensemble van de CMH verleent muzikale medewerking.

 

Deze Interkerkelijke Hervormingsdienst wordt ondersteund door alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Hattem. De meeste gemeenten verlenen ook een actieve bijdrage aan de viering via een voorganger of een andere vertegenwoordiger. Het is bijzonder dat de Rooms-Katholieke parochie ook meedoet aan deze dienst omdat de hervormers zich ruim 500 jaar geleden afscheidden van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk stichtten. Vanuit de parochie is aangegeven dat kerken in deze tijd juist moeten zoeken naar wat samenbindt en niet naar wat ons verdeelt. De parochie vindt net als de andere deelnemers dat elke goede gelegenheid moet worden aangegrepen om de positieve boodschap van het evangelie gezamenlijk uit te dragen. In deze geest wordt de viering van aanstaande zondag gehouden.

 

De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Iedereen is van harte welkom!