Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Nieuws
Algemeen

 

Het kerkelijk bureau is in ieder geval nog tot 1 september gesloten. Contact met het kerkelijk bureau kan worden gezocht via de mail kerkelijkbureau@hervormdhattem.nl

Na 1 juni is er enige verruiming tot het bijwonen van de kerkdiensten. Een werkgroep van uit het College van Kerkrentmeesters heeft voor beide kerken een gebruiksplan en een protocol opgesteld hoe de kerkdiensten na 1 juli, met in achtneming van de voorschriften, kunnen worden gehouden. De Protestantse wijkgemeente heeft besloten voorlopig nog door te gaan met de digitale kerkdiensten, de Stadsnoordwestwijk houdt vanaf 1jni  ochtendiensten waar naast de ambtshalve aanwezig personen stap voor stap meer personen aanwezig kunnen zijn in de dienst  (zie hiervoor het separate bericht op deze site) In het komend kerkblad hopen wij uitvoerig te informeren over de gang van zaken.

 Gelukkig  is en blijft er de mogelijkheid om een dienst te bekijken /of te beluisteren via internet

Zondag  12 juli, worden er 2 diensten uitgezonden om 10.00 uur.

In de Emmaüskerk gaat ds.J.J. Kappers uit Apeldoorn voor in de Andreaskerk is ds. B.J.D. van Vreeswijk de voorganger. De dienst vanuit de Andreaskerk zal ook worden uitgezonden via RTV Hattem

Zondagavond 19.00 uur wordt er een dienst gehouden in de Andreaskerk, voorganger ds. D.M. v.d. Linde, ook deze dienst is te bekijken en luisteren via kerk t.v. en kerkradio.

 

De wekelijkse uitzendingen zijn zowel te beluisteren als te bekijken via deze website door te klikken op de hiervoor speciaal aangemaakte link op de homepage. De huidige kijk- en luistermogelijkheden zijn geupgrade maar mocht er desondanks toch overbelasting ontstaan dan kunt u de dienst achteraf o.a. nog terugluisteren via kerkdienst gemist, ook via deze website te benaderen. (Tab diensten: klikken op uitzending gemist, Andreaskerk en dan de datum aanklikken) of via Youtube via kanaal kerktv pkn hattem ( klik hiervoor de link aan).
Mocht de uitzending tijdens de dienst uitvallen dan kunt u de dienst vervolgen door te klikken op kerkdienst luisteren en kunt u de dienst luisterend meemaken. Inmiddels zijn we bezig te onderzoeken hoe het komt dat de uitzending verbroken wordt.

De regels maken het dat alle activiteiten die gepland stonden helaas komen te vervallen

Op deze site hopen wij u de komende weken zo goed mogelijk te blijven informeren over de actuele ontwikkelingen.

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. H.v.d. Beek, telnr. 038-4441256  en mw. M. Stoker, telnr. 4445444 of met één van de predikanten.