Algemene maatregelen i.v.m. Coronavirus

Nieuws
Algemeen

De Protestantse Gemeente in wording in Hattem heeft woensdag 16 december besloten voorlopig geen kerkdiensten met bezoekers te houden. Dit in de lijn van het advies van de landelijke PKN. De diensten in de Andreas- en Emmaüskerk zijn daarom tot en met  18 april alleen online te volgen. Wel zullen er de komende weken weer enige zangers in de dienst aanwezig zijn om de gemeentezang te verzorgen .

Daarnaast zijn  alleen mensen in de kerk aanwezig zijn die actief medewerking verlenen aan de dienst, onder wie de predikant, een ouderling, leden van het beamerteam, een organist en de koster.
 

De werkgroep van uit het College van Kerkrentmeesters heeft voor beide kerken een gebruiksplan en een protocol opgesteld (zie hiervoor het separate bericht op deze site) In het  kerkblad staat van beide wijken informatie  over de gang van zaken.

Gelukkig  blijft er de mogelijkheid om een dienst te bekijken /of te beluisteren via internet

Zondag 11 april, in de dienst van 10.00 uur gaat ds. W. Hortensius voor in de Emmaüskerk, in de Andreaskerk gaat ds. D.M. v.d. Linde in de 10.00 uur dienst voor

In de digitale avonddienst (19.00 uur)  in de Andreaskerk is ds. B.J.D. van Vreeswijk de voorganger

De wekelijkse uitzendingen zijn zowel te beluisteren als te bekijken via deze website door te klikken op de hiervoor speciaal aangemaakte link op de homepage. De huidige kijk- en luistermogelijkheden zijn geupgrade maar mocht er desondanks toch overbelasting ontstaan dan kunt u de dienst achteraf o.a. nog terugluisteren via kerkdienst gemist, ook via deze website te benaderen. (Tab diensten: klikken op uitzending gemist, Andreaskerk en dan de datum aanklikken) of via Youtube via kanaal kerktv pkn hattem ( klik hiervoor de link aan).
Mocht de uitzending tijdens de dienst uitvallen dan kunt u de dienst vervolgen door te klikken op kerkdienst luisteren en kunt u de dienst luisterend meemaken. Inmiddels zijn we bezig te onderzoeken hoe het komt dat de uitzending verbroken wordt.

 

Op deze site hopen wij u de komende tijd zo goed mogelijk te blijven informeren over de actuele ontwikkelingen. 

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. H.v.d. Beek, telnr. 038-4441256  en mw. M. Stoker, telnr. 4445444 of met één van de predikanten.

Verdere informatie over de activiteiten van de Stadsnoordwijk, kunt u vinden op de homepage onder het kopje Nieuws: Coronarichtlijnen Stadsnoordwestwijk en Erediensten Protestantse Wijkgemeente.