Algemene maatregelen i.v.m. Coronavirus

Nieuws
Algemeen

Na de nieuwe versoepelingen is het mogelijk weer met meer mensen in de kerk aanwezig te zijn.

Aanmelding voor een dienst is alleen nodig als u nog gebruik wilt blijven maken van de 1,5 m opstelling. In beide kerken is dit mogelijk.

In de Andreaskerk zijn hiervoor de Anna- en Maria kapel beschikbaar, in de Emmaüskerk is dit de "Van Winsum" kant.

Op deze website vindt u van beide wijken in een separaat bericht hoe men in de wijk omgaat met de versoepelingen.

De liederen mogen weer worden meegezongen, de wijkkerkenraad kan echter anders beslissen..

De werkgroep van uit het College van Kerkrentmeesters heeft voor beide kerken een gebruiksplan en een protocol opgesteld (zie hiervoor het separate bericht op deze site) In het  kerkblad staat van beide wijken informatie  over de gang van zaken.

Gelukkig  blijft er ook de mogelijkheid om een dienst te bekijken /of te beluisteren via internet

Op zondag  17 oktober is er om  10.00 uu reen dienst  in de Emmaüskerk, voorganger ds. D.M. v.d. Linde. In de dienst van 10.00 uur in de  Andreaskerk gaat ds. mw. E. Urban uit Zwolle voor.

In de fsyiek/digitale avonddienst (19.00 uur)  in de Andreaskerk hoopt ds. M.L.W.Karels  uit Veenendaal voor te gaan..

 

De wekelijkse uitzendingen zijn zowel te beluisteren als te bekijken via deze website door te klikken op de hiervoor speciaal aangemaakte link op de homepage. De huidige kijk- en luistermogelijkheden zijn geupgrade maar mocht er desondanks toch overbelasting ontstaan dan kunt u de dienst achteraf o.a. nog terugluisteren via kerkdienst gemist, ook via deze website te benaderen. (Tab diensten: klikken op uitzending gemist, Andreaskerk en dan de datum aanklikken) of via Youtube via kanaal kerktv pkn hattem ( klik hiervoor de link aan).
Mocht de uitzending tijdens de dienst uitvallen dan kunt u de dienst vervolgen door te klikken op kerkdienst luisteren en kunt u de dienst luisterend meemaken. Inmiddels zijn we bezig te onderzoeken hoe het komt dat de uitzending verbroken wordt.

 

Op deze site hopen wij u de komende tijd zo goed mogelijk te blijven informeren over de actuele ontwikkelingen. 

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. H.v.d. Beek, telnr. 038-4441256  en mw. M. Stoker, telnr. 4445444 of met één van de predikanten.

Verdere informatie over de activiteiten van de Stadsnoordwijk, kunt u vinden op de homepage onder het kopje Nieuws: Coronarichtlijnen Stadsnoordwestwijk en Erediensten Protestantse Wijkgemeente.