kerkbalans 2019 eind resultaat

Nieuws
Algemeen

Kerkbalans 2019, het eindresultaat

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie kerkbalans 2019.

Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten uit vrijwillige bijdragen dit jaar even hoog zullen zijn dan hetgeen daarvoor begroot is. Voor de Hervormde Gemeente is toegezegd € 249.000, begroot is € 250.000. Voor de Gereformeerde Kerk is toegezegd € 93.000, terwijl begroot is € 94.000. Bij beide kerken ontbreekt dus nog € 1.000. Maar elk jaar zijn er een aantal personen die wel bijdragen, zonder dat ze toezeggen bij kerkbalans. We gaan er daarom van uit, dat de begrote bedragen gehaald worden.

U beseft zich waarschijnlijk  hoe belangrijk deze ontwikkeling voor de uitvoering van de plaatselijke kerk is. Het stelt ons in staat de traktementen te betalen, gebouwonderhoud te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen.Alle kosten voor predikanten, gebouwen, energie etc. moet door de leden bijeengebracht worden. En daarom is het slagen van de Aktie Kerkbalans heel erg belangrijk voor de kerk.

Dank zij u (de gevers) kunnen we een plek van inspiratie zijn èn hopelijk ook blijven. Want  er zijn ook een aantal aandachtspunten, die zeker voor de toekomst van belang zijn. Daarover willen we graag in de volgende uitgave van dit kerkblad meer vertellen.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Herman Slijkhuis
Wim van der Weerd