kerkbalans 2020 komt er aan!

Nieuws
Algemeen

Kerkbalans 2020 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.
Tussen 18 januari en 22 januari 2020 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken .

Tevens willen wij u erop attenderen voor de leden die de bijdrage 2019 nog niet hebben overgemaakt dit uiterlijk medio december a.s. te doen.

 

Namens het college van kerkrentmeesters,

Herman Slijkhuis
Wim van der Weerd