kerkbalans 2019

Nieuws
Algemeen

Van de kerkrentmeesters

De voorlopige toezeggingen van kerkbalans 2019 hebben voor de Hervormde Gemeente Hattem een toegezegd bedrag van € 225.000 opgeleverd tegen een  begroting was € 250.000.

Er worden nog een aantal toezeggingen verwacht.

Bij de  Emmaüskerk zijn de toezeggingen € 92.000 tegen een begroting van € 94.000. Ook hier worden nog een paar toezeggingen verwacht..

Wij willen iedereen bedanken voor de toezeggingen. Ook bedanken wij alle vrijwilligers die aan deze actie hebben bijgedragen.

het kerkrentmeester college