Restauratie Kerkdak

Nieuws
Algemeen

Een jaar geleden ontvingen we de toekenning van € 500.000 subsidie voor de restauratie van het dak van de Andreaskerk door de Provincie Gelderland.
Er was al € 500.000 gespaard en in januari van dit jaar gestart. Het werk verloopt volgens planning en binnen de begroting.
Ook ontvingen we complimenten voor de kwaliteit van het werk.Voortgang van de restauratie

We zijn druk geweest geld in te zamelen om het tekort van € 200.000 te bestrijden.

 • Grote en kleine fondsen zijn aangeschreven en hebben geholpen.
 • Vele particulieren en bedrijven in Hattem hebben bedragen gestort.
 • Serviceclubs hebben rondleidingen gehad en bijdragen geleverd.
 • De opbrengst van de Oud Hollandse Markt werd weer voor het dak bestemd.
 • Er zijn leien bedrukt en verkocht.
 • Ook zijn leien tot onderzetters gezaagd en voor het goede doel verkocht.
 • Mensen hebben ter gelegenheid van hun verjaardag een inzameling gehouden.
 • En een verzameling antiek verkocht op een fair voor het goede doel.
 • Huisarts Rischen schonk een groot deel van de opbrengst van zijn afscheid voor de restauratie van het dak.
 • Twee keer op TV Hattem films over de restauratie.
 • Diverse artikelen in De Dijkpoorter.

Hartverwarmend al die hulp!

Op 2 februari 2019 organiseren we een concert voor alle betrokkenen in de Andreaskerk, ter afsluiting van het werk en als feestelijk “dankjewel”.

De stand van zaken

Tot op heden hebben we circa € 165.000 ontvangen en/of toegezegd gekregen.
Ook al zijn onze inspanningen rijk gezegend, ons ambitieuze doel is nog niet helemaal bereikt; we hebben nog een tekort van circa € 35.000.
Helaas lijkt het er op dat de burgerlijke gemeente geen enkele bijdrage zal verstrekken.

Daarom we vragen u nog één keer om hulp.
Een goed jaar gehad, ging het “van een leien dakje”?
Misschien nog een aftrekpost nodig dit jaar?
Of een andere reden voor een feestgift voor het dak…..

Stort op NL 29 FVLB 0226 6115 74  tnv CVK Herv. Gem. Hattem (ANBI).

In februari hopen we het werk te kunnen afronden.
Wat zou het mooi zijn als we dan het laatste gat “gedekt” zouden hebben.

Meer informatie bij Hans Veltkamp, 038 – 444 6 444; solidus@planet.nl

De Andreaskerk staat letterlijk en figuurlijk midden in Hattem.
Een gastvrij huis voor de gehele gemeenschap.
Opengesteld de hele zomer. Concerten, tentoonstellingen, lezingen, presentaties, de 4 mei viering, rouw en trouw, herdenkingen…..
We hopen op brede steun voor het grootste monument van Hattem.

 


RTV Hattem
heeft in augustus en november 2018 een item gemaakt over de restauratie van het kerkdak, deze kun je hieronder terug kijken.