nieuwe tussenstand Kerkbalans 2018 (geef voor je Kerk)

Nieuws
Algemeen

Actie Kerkbalans 2018

Geef voor je kerk

De toezeggingen tot 8 maart voor kerkbalans 2018 hebben voor de Hervormde Gemeente Hattem een toegezegd bedrag van € 252.500 opgeleverd tegen een  begroting was € 270.000.
Als u nog niet hebt toegezegd voor dit jaar, dan kan dit alsnog. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Bij de  Emmaüskerk zijn de toezeggingen € 93.000 tegen een begroting van € 94.000. Dat is ook de definitieve uitslag.
Wij willen iedereen bedanken voor de toezeggingen en gaven. Ook bedanken wij nogmaals alle vrijwilligers die aan deze actie hebben bijgedragen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Roelof Oostindiën en Wim van der Weerd

BijlageGrootte
PDF-pictogram Folder Kerkbalans 20183.61 MB