Bediening Heilige Doop

Nieuws van de wijken
Noordwestwijk

De eerstvolgende doopdienst van de Stadsnoordwestijk is op zondag 9 september 2017. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen, kunnen met ds. Van Vreeswijk (038-4443200) contact opnemen.