Beroepingswerk Hervormde Wijkgemeente De Bron

Nieuws van de wijken
Hervormde wijkgemeente De Bron

In het onlangs verschenen kerkblad informeerden we u over het beroepingswerk. Inmiddels is een beroepingscommissie samengesteld, deze bestaat uit vier kerkenraadsleden en vier gemeenteleden. De commissie is inmiddels drie keer bij elkaar geweest om een selectie te maken uit de lijst met 35 predikanten die zijn aangedragen voor onze vacature. De beroepingscommissie wordt hierbij geadviseerd door de consulent, dominee Pauw uit Wezep. Voor dat er een beroep kan worden uitgebracht, wordt er eerst een gemeenteavond gehouden waarop de kerkenraad haar voorgenomen beroep ter instemming voorlegt aan de gemeente. Over een eventuele gemeenteavond zullen we u via de afkondigen en de website informeren.