kerkdienst in de Andreaskerk, Opening Winterwerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 25 september 2016 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk.  In deze dienst willen we samen met de Stadswijk het winterwerk openen. Het thema is: ‘Samen bij Één’. Het gaat over het gebed, naar aanleiding van Exodus 17. Jongeren en ouderen zijn daar samen bij Één in het gebed.
In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.