Leerhuis 2019-2020

Programma Leerhuis 2019-2020

De leerhuisactiviteiten die gepland staan t/m 6 april gaan i.v.m. de getroffen maatregelen om het Corona-virus te bestrijden niet door!

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden.

Voor het seizoen 2019-2020 hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd  programma voor het Leerhuis samen te stellen. Op verzoek van gemeenteleden hebben we naast de Leerhuisavonden voor dit jaar ook een aantal middag bijeenkomsten opgenomen. Wij hopen dat het programma voor een ieder wat wils biedt.

De doelstelling van het Leerhuis is als volgt geformuleerd:

“op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies”.

Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de Federatieraad, met dien verstande; dat de desbetreffende wijken verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de activiteiten. In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het Leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties. 

Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is ons inziens een taak van de Federatieraad en wijkkerkenraden; denk daarbij aan de gesprekskring over de 12 artikelen van het geloof, de Gaedsberghkring, Bijbelkringen, doopkringen, gemeentegroeigroepen.

Eén activiteit willen wij er echter uitlichten. Dat is de voorstelling ‘Goh!?’, een muzikale voorstelling over de joodse Thora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament). Twee joodse rebbes (leraren) laten door een gesprek met elkaar de grote waarde zien van de Thora, afgewisseld met live gespeelde joodse klezmer-muziek door de band Mesjogge. Aan deze voorstelling zijn kosten verbonden. Na afloop van de voorstelling wordt u om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze voorstelling wordt doorgaans op zondagmiddagen uitgevoerd, zo ook in Hattem: op zondagmiddag 13 oktober (de zondag na Israëlzondag) van 15.30 uur tot 16.45 uur  in de Emmaüskerk.  Deze voorstelling wordt georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente, maar iedereen is van harte welkom! Meer informatie bij ds. Wim Hortensius.

De activiteiten vinden plaats in de Emmaüskerk en De Ark (Andreaskerk).

Contactpersonen staan onder de activiteit vermeld.
Opgeven, tot uiterlijk veertien dagen voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel, via de mail leerhuis@kpnmail.nl of door het invullen van het antwoordstrookje en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.

Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuis-activiteit geen doorgang vinden, daarom is het van belang u voor de activiteiten aan te melden. Mochten er in het huidige programma aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen dan zullen deze tijdig via het kerkblad of de website bekend gemaakt worden.

Een hartelijke groet,
De taakgroep Leerhuis