Leerhuis 2019-2020

Programma Leerhuis 2019-2020

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden.

Voor het seizoen 2019-2020 hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd  programma voor het Leerhuis samen te stellen. Op verzoek van gemeenteleden hebben we naast de Leerhuisavonden voor dit jaar ook een aantal middag bijeenkomsten opgenomen. Wij hopen dat het programma voor een ieder wat wils biedt.

De doelstelling van het Leerhuis is als volgt geformuleerd:

“op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies”.

Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de Federatieraad, met dien verstande; dat de desbetreffende wijken verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de activiteiten. In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het Leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties. 

Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is ons inziens een taak van de Federatieraad en wijkkerkenraden; denk daarbij aan de gesprekskring over de 12 artikelen van het geloof, de Gaedsberghkring, Bijbelkringen, doopkringen, gemeentegroeigroepen.

Eén activiteit willen wij er echter uitlichten. Dat is de voorstelling ‘Goh!?’, een muzikale voorstelling over de joodse Thora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament). Twee joodse rebbes (leraren) laten door een gesprek met elkaar de grote waarde zien van de Thora, afgewisseld met live gespeelde joodse klezmer-muziek door de band Mesjogge. Aan deze voorstelling zijn kosten verbonden. Na afloop van de voorstelling wordt u om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze voorstelling wordt doorgaans op zondagmiddagen uitgevoerd, zo ook in Hattem: op zondagmiddag 13 oktober (de zondag na Israëlzondag) van 15.30 uur tot 16.45 uur  in de Emmaüskerk.  Deze voorstelling wordt georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente, maar iedereen is van harte welkom! Meer informatie bij ds. Wim Hortensius.

De activiteiten vinden plaats in de Emmaüskerk en De Ark (Andreaskerk).

Contactpersonen staan onder de activiteit vermeld.
Opgeven, tot uiterlijk veertien dagen voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel, via de mail leerhuis@kpnmail.nl of door het invullen van het antwoordstrookje en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.

Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuis-activiteit geen doorgang vinden, daarom is het van belang u voor de activiteiten aan te melden. Mochten er in het huidige programma aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen dan zullen deze tijdig via het kerkblad of de website bekend gemaakt worden.

Een hartelijke groet,
De taakgroep Leerhuis
 

Overzicht leerhuis activiteiten

Datum
di 03 mrt 2020

Leerhuisavond en excursie over Etty Hillesum

In dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren, willen we ook een Leerhuisavond verzorgen rondom de Jodenvervolging. Centraal staat Etty Hillesum, die in Deventer opgroeide, en werd vervolgd omdat ze Joods was.

20:00 - Emmaüskerk
ma 09 mrt 2020

J.S. Bach en de Mattheüspassion

In de veertigdagentijd van 2020 – in de maand maart – worden een drietal avonden georganiseerd over de Mattheüspassion van J.S. Bach  (1685-1750).

20:00 - Emmaüskerk
za 14 mrt 2020

Leerhuisavond en excursie over Etty Hillesum

In dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren, willen we ook een Leerhuisavond verzorgen rondom de Jodenvervolging. Centraal staat Etty Hillesum, die in Deventer opgroeide, en werd vervolgd omdat ze Joods was.

10:30 - Etty Hillesum Centrum in Deventer
ma 16 mrt 2020

Anders in de kerk: bezinningsavond over geloof, kerk en homoseksualiteit

Regelmatig wordt in kerken het gesprek gevoerd over de positie van mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid binnen de geloofsgemeenschap. Over die plaats wordt in verschillende kerken verschillend gedacht.

20:00 - Emmaüskerk
di 17 mrt 2020

Leven met elkander (Dietrich Bonhoeffer)


Los zand of gemeenschap?

Soms hoor je de klacht dat de gemeente als “los zand” aan elkaar hangt. Het is in tegenspraak met haar roeping. Een gemeente is, als het goed is, een gemeenschap. Wat houdt

20:00 - De Ark (Andreaskerk)
do 19 mrt 2020

Samen zingen

Op drie middagbijeenkomsten gaan we samen zingen. U mag tijdens de bijeenkomst zelf aangeven welk (geestelijk) lied dat mag zijn. Het is mooi als u er dan bij kunt vertellen waarom u dat lied graag wilt laten zingen en wat u daarin aanspreekt.

14:30 - Emmaüskerk
ma 23 mrt 2020

J.S. Bach en de Mattheüspassion

In de veertigdagentijd van 2020 – in de maand maart – worden een drietal avonden georganiseerd over de Mattheüspassion van J.S. Bach  (1685-1750).

20:00 - Emmaüskerk
di 24 mrt 2020

Leven met elkander (Dietrich Bonhoeffer)


Los zand of gemeenschap?

Soms hoor je de klacht dat de gemeente als “los zand” aan elkaar hangt. Het is in tegenspraak met haar roeping. Een gemeente is, als het goed is, een gemeenschap. Wat houdt

20:00 - De Ark (Andreaskerk)
za 28 mrt 2020

Biblejournaling

Als vervolg op de workshop handletteren van het leerhuis van het vorige seizoen, willen we nu aandacht geven aan biblejournalen.

14:30 - Emmaüskerk
ma 30 mrt 2020

Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.

19:30 - Emmaüskerk
di 31 mrt 2020

Leven met elkander (Dietrich Bonhoeffer)


Los zand of gemeenschap?

Soms hoor je de klacht dat de gemeente als “los zand” aan elkaar hangt. Het is in tegenspraak met haar roeping. Een gemeente is, als het goed is, een gemeenschap. Wat houdt

20:00 - De Ark (Andreaskerk)
za 04 apr 2020

Stiltewandeling

In 2020 wordt er opnieuw een Stiltewandeling gehouden.

8:45 - Pastorie Gaedsbergh 13 - Hattem
di 07 apr 2020

Bonhoeffer: zijn nalatenschap voor de kerk

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Offenburg is geëxecuteerd. In zijn korte leven heeft hij veel nagelaten.

20:00 - Emmaüskerk
wo 15 apr 2020

De Almacht van God

In de apostolische geloofsbelijdenis wordt “almacht” als enige eigenschap van God genoemd. Veelal stelt men zich de almacht van God voor op de wijze van een aardse machthebber. Alles wat er gebeurt, is in overeenstemming met de wil van God.

20:00 - Emmaüskerk
di 21 apr 2020

Filmkring - Angst

Enige tijd geleden zag ik de film “das schweigende Klassenzimmer". Een film in de trant van “das Leben der Anderen en de “Balloon” over het regime in het voormalig Oost Duitsland.

19:30 - De Ark (Andreaskerk)
ma 25 mei 2020

Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.

19:30 - Emmaüskerk