De Almacht van God (komt in verband met het coronavirus te vervallen)

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
woensdag 15 april 2020 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

In de apostolische geloofsbelijdenis wordt “almacht” als enige eigenschap van God genoemd. Veelal stelt men zich de almacht van God voor op de wijze van een aardse machthebber. Alles wat er gebeurt, is in overeenstemming met de wil van God. Dit betekent dat God ook het lijden bewust toelaat. Wij vinden de neerslag van deze voorstelling in de bekende zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, die handelt over de voorzienigheid van God. In deze zondag staat onder meer dat “God gezondheid en ziekte en rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand” ons doet toekomen. Na Auschwitz kunnen vele gelovigen zich niet meer met dit beeld van God verenigen. Het is in dit verband niet toevallig dat de apostolische geloofsbelijdenis in een groot aantal gemeenten niet meer wordt gelezen of gezongen. Men kan zich niet meer verenigen met het beeld van God, zoals wij het in de apostolische geloofsbelijdenis vinden.

Wat betekent Gods almacht in de Bijbel?
Wat zien wij van Gods almacht in het huidige turbulente wereldgebeuren? Over deze vragen willen wij met elkaar van gedachten wisselen.

Inleider
Dr. LF de Graaff

Contactpersoon
Mw. Gerry Jonker, jonker.d@hetnet.nl