Filmkring - Gerechtigheid

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
woensdag 16 oktober 2019 - 19:30
Locatie: 
De Ark (Andreaskerk)

Een commentaar schrijvend bij de ets “Boaz en Ruth” van Rembrandt van Rijn viel me op hoe royaal de Hollandse meester, Boaz aan zijn losserschap gestalte laat geven.
Geen zuinigheid alsmede evenmin de indruk wekken dat de ander die gebrek lijdt, een gunst ontvangt. Het staat in schril contrast met de manier waarop Daniël Blake behandeld wordt door de uitkeringsinstanties. Een indrukwekkende film naar aanleiding waarvan het gesprek gevoerd kan worden over het Bijbelse begrip “gerechtigheid”.

Inleider
Ds. D.M. van de Linde.

Contactpersoon
Ds. D.M. van de Linde, dirkvandelinde@gmail.com