Vrouwen in de Bijbel, aartsmoeders van Israël

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
donderdag 10 oktober 2019 - 14:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Het is zo'n vaste uitdrukking voor ons: God is de God van Abraham, Izaäk en Jacob.
Maar deze aartsvaders hadden vrouwen.
En- cultuur en tijdgebonden- Abraham en Jacob hadden er zelfs meer, wie waren deze vrouwen en hoe verliep hun leven met hoogte- en dieptepunten?
Daarover gaat deze middag, en we stellen daarbij de vraag: Wat kunnen wij, vrouwen EN MANNEN van deze tijd, van deze vrouwen leren?

Inleider
Mw. Dorien Verheul

Contactpersoon
Mw. Geury de Vries, geurydevries@gmail.com