De betekenis der heiligen

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
donderdag 4 april 2019 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

In de bijbel neemt het begrip ‘heilig’ een belangrijke plaats in.  Het volk Israël is door God geroepen  een ‘heilig volk’ te zijn (Ex. 19:6). Heiligheid is een wezenlijk kenmerk van de God van Israël (Ps. 99:9).
Wat betekent het begrip ‘heilig’ in de bijbel?
De apostel Paulus spreekt van de ‘gemeente der heiligen’(1 Corinthiërs 14:34). Wie zijn deze heiligen en waardoor wordt hun leven gekenmerkt?

In de rooms-katholieke kerk heeft het geloof in de heiligen gedurende vele eeuwen een belangrijke functie gehad. De heiligen werden onder meer als voorspraak aangeroepen.

In het protestantisme heeft men de verering der heiligen met een beroep op de bijbel verworpen. Daarom is het opmerkelijk dat in onze tijd de Zwitserse protestantse theoloog en kerkhistoricus Walter Nigg (1903-1988)zich intensief met het leven der heiligen heeft beziggehouden. Nigg is van mening dat in onze geseculariseerde tijd er meer dan ooit behoefte is aan mensen die door hun woorden en daden het evangelie levend en aanschouwelijk hebben gemaakt. De heiligen hebben zich niet aangepast, maar ze hebben weerstand geboden tegen de tijdgeest en tegen de demonische machten. We willen in het bijzonder stilstaan bij Edith Stein, een joodse vrouw die in 1942 in Auschwitz is vermoord. In 1998 is zij door de paus heilig verklaard.
De heiligen stimuleren en bemoedigen ons het leven als christen vol te houden en de moed niet op te geven in deze in velerlei opzichten geestloze tijd.

Inleider
Dr. L.F. de Graaff

Contactpersoon
Mw. Gerry Jonker, jonker.d@hetnet.nl