Oud Hollandse Markt

Activiteit
Algemeen
Datum: 
zaterdag 10 juni 2017 - 9:30
Locatie: 
Kerkplein

Zaterdag 10 juni werd er  op het Kerkplein aan de zuidzijde van de kerk van 9.30 tot 15.30 uur de "kleine markt" gehouden.

Met als doel geld in te zamelen voor de restauratie van het kerkdak.

Onder zeer gunstige weersomstandigheden verwisselden veel goederen van eigenaar en genoot men van een kop koffie of thee met eigen gebakken cake.

Inmiddels zijn de prijzen van het vakkenbord en de mand bij de winnaars gebracht. Het bedrag dat zal worden overgemaakt aan de kerkrentmeesters zal later worden meegedeeld, er moeten nog enkele kosten worden verrekend en verder is de commissie ook nog aanwezig met een kraam op de Langste Dag markt op 24 juni a.s. en wordt er hopelijk nog het nodige verkocht.

Daarna wordt er ingezameld voor de markt van 2018, een jubileummarkt want dan wordt voor de 25e keer de tweedaagse markt gehouden.

Maar vooreerst gevers, kopers en verkopers hartelijk dank.!