Uitzendingen in plaats van samenkomsten i.v.m. Coronavirus

Nieuws
Algemeen

12 maart  heeft de Federatieraad, gelet op de maatregelen van de overheid en het dringend advies van de PKN, besloten de kerkdiensten in beide kerkgediensten af te gelasten.

 

Het kerkelijk bureau is in ieder geval tot 1 juli gesloten. Contact met het kerkelijk bureau kan worden gezocht via de mail kerkelijkbureau@hervormdhattem.nl

Na 1 juni is er enige verruiming tot het bijwonen van de kerkdiensten. Een werkgroep van uit het College van Kerkrentmeesters is op dit moment druk bezig een gebruiksplan en een protocol op te stellen hoe de kerkdiensten na 1 juli, met in achtneming van de voorschriften, kunnen worden gehouden. De maand juni zal gebruikt worden om dit plan met een veel kleiner aantal aanwezigen te toetsen en zonodig nog aan te passen. Via deze website en in het komend kerkblad hopen wij u zo spoedig mogelijk uitvoerig te informeren over de gang van zaken.

 Gelukkig  blijft er de mogelijkheid om een dienst te bekijken /of te beluisteren via internet.

Zondag  7 juni, worden er 2 diensten uitgezonden om 10.00 uur.

In de Emmaüskerk gaat ds. W. P. Sarolea  voor in de Andreaskerk is ds. D.M. v.d. Linde de voorganger.

 

De wekelijkse uitzendingen zijn zowel te beluisteren als te bekijken via deze website door te klikken op de hiervoor speciaal aangemaakte link op de homepage. De huidige kijk- en luistermogelijkheden zijn geupgrade maar mocht er desondanks toch overbelasting ontstaan dan kunt u de dienst achteraf o.a. nog terugluisteren via kerkdienst gemist, ook via deze website te benaderen. (Tab diensten: klikken op uitzending gemist, Andreaskerk en dan de datum aanklikken) of via Youtube via kanaal kerktv pkn hattem ( klik hiervoor de link aan).

Mocht de uitzending tijdens de dienst uitvallen dan kunt u de dienst vervolgen door te klikken op kerkdienst luisteren en kunt u de dienst luisterend meemaken. Inmiddels zijn we bezig te onderzoeken hoe het komt dat de uitzending verbroken wordt.

De regels maken het dat alle activiteiten die gepland stonden helaas komen te vervallen

Op deze site hopen wij u de komende weken zo goed mogelijk te blijven informeren over de actuele ontwikkelingen.

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. H.v.d. Beek, telnr. 038-4441256  en mw. M. Stoker, telnr. 4445444 of met één van de predikanten.