Hezenberg decor profetische openluchtdienst

Nieuws
Protestantse wijkgemeente

Het lukte zondagavond 10 september zowaar om zonder regen een openluchtdienst te houden in de prachtige 'voortuin' van pastoraal centrum De Hezenberg in Hattem. Er togen ondanks de zware bewolking en een mede daardoor vroeg invallende schemering heel wat gemeenteleden en andere belangstellenden naar deze inmiddels vertrouwde plek voor deze jaarlijkse dienst, georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente.

Medewerking verleenden ds. Wim Hortensius, de Christelijke Muziekvereniging Hattem en Bart Erik van Uffelen, bewoner van een woonproject in Zwolle met veel aandacht voor het milieu en een aantal ruimtes voor gezamenlijk gebruik. Van Uffelen, actief in de Zwolse Oosterkerk, beantwoordde de vraag of hij ook een soort profeet was met 'nee'. Hij wilde zich wel een idealist noemen gezien zijn besluit milieubewuster en duurzamer te gaan leven en meer oog te krijgen voor ook de mensen om hem heen.
De 'profeet-vraag' was gelinkt aan het thema 'Profetisch leven' met vooral aandacht voor de bijbelse boodschapper Jona. Dominee Hortensius had een 'behaard kleed' meegenomen dat hij kort omsloeg om te illustreren hoe bijbelse profeten in hun tijd door hun land en regio trokken om namens God iets belangrijks te vertellen aan de mensen die daar woonden.

Tijdens de begeleiding van de slotliederen ontstaken enkele CMH-leden een lampje om de bij dat lied horende noten te kunnen lezen. En bij het meekrijgen en zingend beantwoorden van de zegen was het al behoorlijk donker geworden. Toch bleef een groot aantal bezoekers na afloop nog koffie of thee drinken, geserveerd vanuit een gelukkig wel verlichte kraam. Tegen negen uur togen de laatste kerkgangers huiswaarts.
Daarvoor was al meegedeeld dat de volgende openluchtdienst waarschijnlijk in juni wordt gehouden, wanneer de zon een stuk later onder gaat. Mocht de CMH opnieuw muzikale medewerking verlenen dan hoeven er in elk geval geen zaklampen te worden meegenomen. De actuele weerradar biedt echter nog geen enkele garantie voor dan hogere temperaturen en een onbewolkt openlucht plafond...

Tekst & Foto: Hans Lambrechts