Inspirerende Top 2000 in de Emmaüskerk

Nieuws
Protestantse wijkgemeente

Op vrijdag 30 december jl. werd in Hattem voor de tweede keer een Top 2000 in de kerk gehouden.

Een 200-tal bezoekers luisterde naar en zong mee met de band Basil uit Kampen. Er was een Hattemse top 10  van bekende en inspirerende nummers.  Diverse bezoekers hadden de afgelopen weken gestemd. Het centrale thema in deze bijzondere samenkomst was “Over de drempel”. In drie vensters –het verleden, het heden en de toekomst- werd het thema verbeeld.  Francis Leusink en Lienke de Weerdt gaven een persoonlijke toelichting op de vensters. Even terug kijken op het oude jaar en in vertrouwen mogen uitzien naar het nieuwe jaar. Diverse mensen hadden vooraf een lied aangegeven wat hen raakte. Aloude woorden van de profeet Jesaja klonken en werden door ds. Wim Hortensius vertaald naar de tijd van nu. Er was tijd voor bezinning en het ontsteken van lichtjes als hoop voor de toekomst. De samenkomst werd besloten met het staande zingen van het lied Halleluja van de eerder dit jaar overleden Canadese dichter-zanger Leonard Cohen. De bezoekers kregen bij de uitgang een nieuwsjaarsrolletje mee, waarin een spreuk was verstopt.
Na afloop was er nog volop muziek, de band speelde nog even door en enkele muzikale talenten improviseerden op de piano. Veel mensen bleven nog even hangen voor een drankje en een hapje en  ontmoeting.  De indrukken van het event werden al gedeeld.

Om met een van de bezoekers te spreken: “Inspirerend en voor herhaling vatbaar”.

Op de facebookpagina van PKN Hattem vind je meer foto's en reacties.

Fotoalbum