Anselmus van Canterbury

Nieuws
Leerhuis

Anselmus van Canterbury: waarom gewoon vergeving niet genoeg is (promotieonderzoek ds. Van Vreeswijk)

Waarom vergeeft God eigenlijk niet gewoon? Waarom was het nodig dat Christus voor onze zonden stierf? Het is een vraag die leeft, zowel bij christenen als bij niet-christenen. Wanneer je in gesprek bent met niet-christenen kunnen ze zomaar tegen je zeggen: Dat je in God gelooft, begrijp ik ergens wel, maar dat Jezus voor je zonden sterft, is voor mij iets heel vreemds en zelfs ongeloofwaardigs. Anselmus van Canterbury (1033-1109) schreef een boek Waarom God mens werd. Daarin laat hij zien waarom God niet zomaar vergeeft en God wel mens moest worden. Het heeft alles met Gods gerechtigheid te maken. In dit leerhuis willen we kijken of het antwoord van Anselmus op de vraag waarom God niet zomaar vergeeft, ons ook vandaag nog helpen kan. De visie van Anselmus op Gods vergeving is het onderwerp van het promotieonderzoek van ds. Bernard van Vreeswijk, oud-predikant van onze gemeente. Hij hoopt iets over zijn onderzoek te vertellen en met de aanwezigen na te denken of en hoe het antwoord van Anselmus ons kan helpen in het gesprek met niet-gelovigen, met jongeren of met onszelf als we zelf ook moeilijk kunnen plaatsen dat Christus stierf voor onze zonden.