Het Leerhuis 2017-2018

Nieuws
Algemeen

Beste gemeenteleden en  andere belangstellenden.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd  programma voor het Leerhuis samen te stellen.
Wij hopen dat het programma voor een ieder wat wils biedt.

De doelstelling van het leerhuis is als volgt geformuleerd: “op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies”.
Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de federatieraad, met dien verstande: dat de desbetreffende wijken verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de avonden.

In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties.
Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is een taak van de federatieraad en wijkkerkenraden.

De meeste activiteiten vinden plaats in de Emmaüskerk. Contactpersoon is mevrouw Gerry Jonker.

Opgeven voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel kunt u tot uiterlijk veertien dagen via de mail Leerhuis@kpnmail.nl of door het invullen van het antwoordstrookje en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.
Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuis-activiteit geen doorgang vinden, daarom is het van belang u voor de avonden aan te melden.
Mochten er in het huidige programma aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen dan zullen deze tijdig via het kerkblad of de website bekend gemaakt worden.
Wij hopen van harte u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het Leerhuis te mogen begroeten.

Een hartelijke groet,
De werk groep Leerhuis

BijlageGrootte
Bestand Programma leerhuis 2017 2018 .docx519.99 KB