Opbrengst actie Kerkbalans

Nieuws
Algemeen

 

Kerkbalans 2017, het eindresultaat

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Met dankbaarheid mogen
we vaststellen dat de inkomsten dit jaar zo’n € 10.000 hoger lijken uit te vallen dan begroot.
Ten opzichte van de inkomsten van vorig jaar gaat het ook om een toename van ± € 10.000  ofwel ± 4 %.
Uit de gegevens blijkt dat de meevallende opbrengst vooral het gevolg is van stijgende bijdragen per lid.
De totale opbrengst van de Hervormde Gemeente is € 260.000 en van de Gereformeerde Kerk
€ 99.000.

U beseft natuurlijk hoe belangrijk deze ontwikkeling voor de uitvoering van het werk van de plaatselijke kerk is.
Dit stelt ons in staat salarissen te betalen, gebouwonderhoud te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen.

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

Dank zij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!

Namens het college van kerkrentmeesters,

Roelof Oostindiën, penningmeester
Wim van der Weerd, voorzitter