Kerkdienst op de 7e lijdenszondag

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 9 april 2017 - 19:00
Predikant: 
ds. I. Hoornaar, Ermelo
Locatie: 
Andreaskerk

In de avonddienst op de Zevende Lijdenszondag (Palmzondag) is ds. Hoornaar uit Hoornaar de gastpredikant.

Het thema van de preek is "Open huis " ! n.a.v. Lucas 23: 45b.

We hopen met elkaar op een gezegende dienst en u en jij zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.