kerkdienst

Kerkdienst
Stadsnoordwestwijk
Datum: 
zondag 23 juli 2017 - 10:00
Predikant: 
Ds. H.de Jong uit Kampen
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de gastpredikant ds. H. de Jong uit Kampen. 

De te zingen liederen zijn Psalm 105: 1 (OB), Psalm 1: 1 en 2 (N.B) , Gezang 168: 1,2 en 6, Op Toonhoogte 448 "Uw woord is een lamp", Psalm 119: 65, 67 en 84 (OB), Gezang 434: 1,2 en 5 en Pslm 89: 7 (OB)

 De schriftlezing komt uit Jesaja 40: 12-31 en het tekstgedeelte van de preek komt uit Jesaja 40: 30 en 31
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen,
een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool,
een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8.
De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.

De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.