Ik geloof… Over twee moderne geloofsbelijdenissen

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
maandag 4 maart 2019 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Vanouds is onze Protestantse Kerk in Nederland door geloofsbelijdenissen verbonden met de kerk van alle eeuwen. Met de algemene christelijke kerk door onder andere de Apostolische Geloofsbelijdenis. Met de lutherse traditie door onder andere de Augsburgse Confessie en met de hervormd/gereformeerde traditie door onder andere de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels.
Maar het nadenken over ons geloof en het verantwoording geven van ons geloof gaat altijd door. Op deze Leerhuisavond ontdekken wij twee modernere geloofsbelijdenissen. Als eerste de theologische verklaring van Barmen, ontstaan in Duitsland in 1934 en als tweede de geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle, bevrijdingstheologe, uit 1968. Spreken deze modernere geloofsbelijdenissen ons aan? Wat geloven wij?  

Inleider
Ds. Wim Hortensius

Contactpersoon
Ds. Wim Hortensius 
(038-4524660)
(hortensiusw@gmail.com)