Godsdienst en geweld

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
maandag 15 januari 2018 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

In onze huidige wereld  vormt de radicale gepolitiseerde religie een groot gevaar.
Regelmatig worden wij met gruwelijke aanslagen  geconfronteerd.
Hoe komen mensen ertoe om vanuit hun godsdienstige overtuiging hun medemensen in koele bloede te vermoorden?
Velen zijn van mening dat godsdienst en geweld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Men wijst dan op de vele gewelddadige teksten in bijvoorbeeld het Oude Testament.
Hoe moeten wij deze gewelddadige teksten lezen? Is de God van Israël een God die willekeurig verkiest en verwerpt?
Wij willen ons deze avond met deze belangrijke en actuele problematiek bezighouden.

Inleider
Ds. L.F. de Graaff

Contactpersoon
Mw. Gerry Jonker (038-4443659, jonker.d@hetnet.nl)