Inleveren kopij

Verschijning kerkblad van 01-01-2017  tot 17-01-2018

 

 

 

Inleveren kopij

Verschijning

Weeknummers

12 januari

18 januari

03-04-05-06

09 februari

15 februari

07-08-09-10

09 maart

15 maart

11-12-13-14-15

13 april

19 april

16-17-18-19

11 mei

17 mei

20-21-22-23

08 juni

14 juni

24-25-26-27-28

13 juli

19 juli

29-30-31-32

10 augustus

16 augustus

33-34-35-36-37

14 september

20 september

38-39-40-41

12 oktober

18 oktober

42-43-44-45

09 november

15 november

46-47-48-49

07 december

13 december

50-51-52-01-02

2018

   

11 januari

17 januari

03-04-05-06