Leerhuis 2017-2018

 

Beste gemeenteleden en  andere belangstellenden.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd  programma voor het Leerhuis samen te stellen.
Wij hopen dat het programma voor een ieder wat wils biedt.

De doelstelling van het leerhuis is als volgt geformuleerd: “op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies”.
Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de federatieraad, met dien verstande: dat de desbetreffende wijken verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de avonden.
In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties. 
Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is een taak van de federatieraad en wijkkerkenraden.

U ontvangt dit katern los bij het kerkblad zodat u het kunt bewaren.
De meeste activiteiten vinden plaats in de Emmaüskerk.

Contactpersoon is mevrouw Gerry Jonker.
Opgeven voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel kunt u tot uiterlijk veertien dagen via de mail Leerhuis@kpnmail.nl of door het invullen van het antwoordstrookje en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.

Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuis-activiteit geen doorgang vinden, daarom is het van belang u voor de avonden aan te melden.
Mochten er in het huidige programma aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen dan zullen deze tijdig via het kerkblad of de website bekend gemaakt worden.

Wij hopen van harte u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het Leerhuis te mogen begroeten.

Een hartelijke groet,

De werk groep Leerhuis

Overzicht leerhuis activiteiten

Datum
ma 22 jan 2018 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en wat ons zelf bezighoudt aan geloof en twijfel.

di 13 feb 2018 Nieuwe theologie: over God

Vorig jaar verscheen het boek ‘Liberaal christendom’ onder redactie van de protestantse theologen Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. Een boek bestemd voor mensen die hun eigen weg gaan in denken en geloven.

do 08 mrt 2018 Handschriften in de Bijbel

Misschien ben je het wel eens tegengekomen in een voetnoot bij een Bijbelvers: "Andere handschriften lezen: ..." Hoe zit dat nou met die handschriften van de Bijbel?

ma 19 mrt 2018 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en wat ons zelf bezighoudt aan geloof en twijfel.

wo 21 mrt 2018 Beeld en klanktaal in de poëzie

Een zoektocht naar prachtige beeld- en klanktaal in poëzie, naar wat werkelijk belangrijk is in ons leven, pogingen ook om via poëzie contact te zoeken met God.

Hier en daar met een filosofische inslag.

za 24 mrt 2018 Stiltewandeling

Op zaterdag 24 maart, kort voor de start van de Goede Week, wordt er in Hattem weer een Stiltewandeling gehouden.

di 27 mrt 2018 Beeld en klanktaal in de poëzie

Een zoektocht naar prachtige beeld- en klanktaal in poëzie, naar wat werkelijk belangrijk is in ons leven, pogingen ook om via poëzie contact te zoeken met God.

Hier en daar met een filosofische inslag.

ma 23 apr 2018 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en wat ons zelf bezighoudt aan geloof en twijfel.